Угода користувача

Правила користування сервісом

1. Терміни, що використовуються в угоді

Сайт, Ресурс  інтернет-ресурс jamaster.com.ua

Адміністрація  співробітники Компанії, а також особи, уповноважені належним чином Компанією на управління Ресурсом і надання Послуг Відвідувачам, в рамках використання Сайту останніми.

Сервіси  сукупність програм для ЕОМ, бази даних, що забезпечують функціонування Сайту, а також сукупність Послуг, що надаються Відвідувачам при використанні Сайту, для надання їм зручного інтерфейсу, що дозволяє встановлювати контакти між Замовниками і Виконавцями.

Відвідувач  будь-яка фізична особа, старше 18 років, що використовує Ресурс.

Користувач (Замовник або Виконавець) — означає будь-яку особу пройшовшу процедуру реєстрації. Термін Замовник / Виконавець в цій Угоді позначається як Перевірені користувачі, так і Неперевірені користувачі.

Логін  адреса електронної пошти, вибрана користувачем при реєстрації і який він використовує в процесі користування Сайтом. Забороняється реєструвати і використовувати кілька Логінов одним і тим же Відвідувачем. Всі користувачі Сервісу можуть реєструвати не більше одного облікового запису Замовника і один обліковий запис Виконавця.

Пароль  символьна комбінація, що обирається, Користувачем самостійно і забезпечує в сукупності з логіном його ідентифікацію при подальшому використанні Ресурсу.

Перевірений виконавець  Користувач, що пройшов процедуру перевірки, відповідно до розділу 4 Угоди.

Неперевірений виконавець  Користувач (Замовник / Виконавець), що пройшов процедуру реєстрації, відповідно до Розділу 3 Угоди.

Замовник  Користувач, що пройшов процедуру реєстрації. Користувач, або Компанія, які розмістили Завдання на Сайті або подала заявку про пошук Виконавця у соцмережах Компанії, відповідно до Правил розміщення та виконання завдань.

Виконавець  Користувач, прийнятий Замовником для виконання Завдання.

Профіль  інформація про себе, що розміщується на розсуд Користувача. Для перевірених користувачів в Профілі також можуть міститися відомості про категорії які обрані до виконання завдань, фотографія, відомості про роботу, яка виконувалася раніше, відомості про навчальні заклади, Передбачається вартість виконання Завдання і інша інформація.

Замовлення  оголошення, розміщене на Сайті Замовником і адресоване зацікавленим Виконавцям.

Погоджене замовлення  договір, укладений між Замовником та Виконавцем, шляхом вибору Виконавця Замовником.

Ціна замовлення  вартість, затверджена Замовником і Виконавцем по виконанню Узгодженого Замовлення. Ціна замовлення встановлюється в валюті України (гривнях ГРН.) І визначається шляхом узгодження між Замовником та Виконавцем.

Пропозиція  оферта, розміщена виконавцем і адресована Замовнику

Вибір Виконавця  акцепт Пропозиції Замовником завдання.

Баланс  віртуальний рахунок Користувача на сайті.

Обліковий час  Київський час. Всі дати, які вказуються при використанні Сайту і Сервісів, обліковуються за Київським часом.

Послуги Компанії  послуги, що надаються Компанією Виконавцям з надання інформації про розміщення на сайті Замовлення Замовника і можливості його прийняти (виконати).

 

Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття Відвідувачем Угоди про використання Ресурсу jamaster.com.ua шляхом здійснення дій по використанню сайта jamaster.com.ua.

 

2. Загальні положення

 

Дана Угода регулює порядок використання Сайту, а також взаємини, що виникають при використанні Сайту і Сервісів Відвідувачами. Компанія не гарантує доступність Сайту і Сервісів цілодобово. Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Відвідувачу, в тому числі Користувачеві, у використанні Сайту і Сервісів при порушенні Угоди. Компанія надає Відвідувачам, Користувачам особисте невиняткове і непередаване право використовувати Сайт та програмне забезпечення, представлене на сайті, відповідно до цієї Угоди, за умови, що ні Відвідувач / Користувач, ні будь-які інші особи за сприяння Відвідувача / Користувача не вчиняти дій:

a) по копіюванню або зміни програмного забезпечення Сайту, Послуг;

b) зі створення програм, похідних від програмного забезпечення Сайту і Сервісів;

c) по проникненню в програмне забезпечення з метою отримання кодів програм;

d) по здійсненню продажу, здачі в оренду, передачі третім особам в будь-який іншій формі прав по відношенню до матеріалів Сайту і програмного забезпечення Сайту;

e) по модифікації Сайту, і Сервісів в тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу до нього;

f) інших дій, аналогічних переліченим вище, шо  порушують права Компанії і третіх осіб.

Відвідувач / Користувач несе відповідальність за дотримання прав (матеріальних і нематеріальних) третіх осіб на інформацію, передану (надану) Адміністрації або третім особам при використанні Сайту і Сервісів. Користувачі самостійно оцінюють правомірність використання ними Сайту і Сервісів, в тому числі і з точки зору законодавства країни, резидентами якої вони є.

 

3. Реєстрація Користувача

 

Особи, які бажають стати Користувачем, повинні обов'язково пройти процедуру реєстрації на відповідній сторінці Ресурсу. При Реєстрації Користувачеві надається вибрана ним пара Логін і Пароль, яка використовується в подальшому Користувачем при роботі з Сайтом. Користувач може пройти процедуру реєстрації тільки один раз. Не допускається використання псевдоніму вже використовуваного іншим Користувачем і може бути образливим для Відвідувачів, Компаній, Адміністрації, третіх осіб.

Користувач самостійно вибирає собі Пароль і самостійно несе відповідальність за збереження Паролю в таємниці від третіх осіб.

Компанія не несе ніякої відповідальності у випадку порушення прав Користувача третіми особами, які отримали несанкціонований доступ до пари Логін і Пароль Користувача.

При Реєстрації Користувач висловлює свою згоду з цією Угодою та приймає на себе зазначені в ній права і обов'язки, пов'язані з використанням і функціонуванням Сайту.

Після успішної реєстрації Користувача на Сайті Компанія приймає на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цій Угоді.

 

4. Перевірка виконавця

 

Після проходження процедури реєстрації Користувач може пройти процедуру перевірки. У разі необхідності для проходження перевірки Компанія залишає за собою право: на підтвердження особи за допомогою паспортних даних Користувача.

Статус перевіреного користувача надається Адміністрацією на свій розсуд після відгуків про Користувача від довірених осіб і отримання від Користувача іншої, запитуваної інформації. Адміністрація має право відмовити Користувачеві в перевірці без пояснення причин відмови незалежно від витрат і зусиль, понесених Користувачем при проходженні процедури перевірки.

Після успішного проходження процедури перевірки Користувач заповнює Профіль. Заповнюючи Профіль, Користувач підтверджує, що робить інформацію, що міститься в своєму профілі публічною тобто потенційно доступною всім Відвідувачам.

Статус перевіреного Користувача або Виконавця може бути знятий з Користувача в будь-який момент на розсуд Адміністрації без пояснення причин.

Порушення, які можуть спричинити за собою суворе попередження або позбавлення статусу Виконавця:

 1. Виконавець не виконав своє перше Завдання;
 2. Виконавець отримав три і більше негативних відгуків;
 3. У коментарях до Завданням Виконавець використовував ненормативну лексику, образи, обговорював питання, не пов'язані із суттю Завдання;
 4. Адміністрацією отримані скарги на Виконавця від Замовників (грубість, хамство, неадекватне спілкування, образи, порушення домовленостей і т. д.);
 5. Виконавець відгукнувся на Завдання, але відправив виконувати Завдання замість себе іншу людину, яка пройшла процедуру перевірки (один, родсвеннік, сусід) без згоди на це Замовника;
 6. Виконавець відгукнувся на Завдання, але відправив виконувати Завдання замість себе іншу людину, яка  не пройшла процедуру перевірки (друг, родич, сусід) без згоди на це Замовника;
 7. Виконавець порушив вимоги до фотографії, що розміщується в його Профілі. На фотографії повинен бути зображений безпосередньо сам Виконавець (обличчя крупним планом), без сторонніх людей, предметів або тварин;
 8. Виконавець порушив правила спілкування з Адміністрацією. Адміністрація покликана стежити за дотриманням Угоди про використання Ресурсу jamaster.com.ua усіма Користувачами Сайту, а також давати рекомендації Користувачам про правильне заповнення Профілю, написанні Пропозицій і коментарів до Завданням. Для обговорення спірних питань з Адміністрацією Користувачам необхідно використовувати тільки прямі контакти: особистий чат, телефон, e-mail. Забороняється публічно сперечатися з Адміністрацією і обговорювати її дії. Поскаржитись на дії або бездіяльність Адміністрації можна шляхом направлення відповідного листа на електронну пошту.

 

 5. Права та обов'язки Користувача і Відвідувача

 

Будь-який Відвідувач Ресурсу має право використовувати такі Сервіси:

 • · Перегляд аудіовізуальних творів, фотографій, прослуховування фонограм, розміщених Користувачами, доступних для такого перегляду і прослуховування відповідно до цієї Угоди;
 • Інші сервіси, доступ до яких надано йому Компанією в особі Адміністрації.

Замовник має право:

 • · Створювати Завдання і вибирати Виконавця Завдання;
 •  Направляти скарги Адміністрації за фактами порушення Користувачами Угоди;
 • Використовувати інші сервіси, доступ до яких надано йому Компанією в особі Адміністрації;

Виконавець має право:

 • · Виконувати Завдання всіх видів;
 •   Використовувати інші Сервіси, доступ до яких надано йому Компанією в особі Адміністрації.

Користувачеві при використанні Сайту забороняється:

 • · Реєструватися як Користувача від імені або замість іншої особи ( «фальшивий акаунт»);
 • · Вводити користувачів в оману щодо своєї особи, використовуючи логін і Пароль іншого зареєстрованого Користувача;
 • ·Спотворювати відомості про себе, свій вік або свої відносини з іншими особами або організаціями;
 •  Завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати будь-яку інформацію, яка: містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя інших користувачів або третіх осіб; порушує права неповнолітніх осіб; є вульгарною або непристойною, містить порнографічні зображення і тексти або сцени сексуального характеру за участю неповнолітніх; містить сцени нелюдського поводження з тваринами; містить опис засобів і способів суїциду, будь-яке підбурювання до його здійснення; пропагує і / або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті або ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги; містить екстремістські матеріали; пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або керівництва по здійсненню злочинних дій, містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись, державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб; інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення і поради по вживанню; носить шахрайський характер; а також порушує інші права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України;
 • ·Незаконно завантажувати, публікувати, зберігати, поширювати і надавати доступ або іншим чином використовувати інтелектуальну власність, в своїх цілях, користувачів і третіх осіб;
 • ·Використовувати програмне забезпечення та здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту і його Сервісів або персональних сторінок користувачів;
 • Будь-яким способом, в тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, намагатися отримати доступ до логіну та паролю іншого Користувача;
 • ·Здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних інших осіб;
 • ·Опублікувати рекламу сторонніх сайтів, включаючи поширення реферальних посилань і шахрайської інформації;
 • · Розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особисту думку Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, ущемляє інтереси користувачів або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті.

 

6. Відповідальність користувачів і Відвідувачів

 

Відвідувачі самостійно несуть відповідальність за свої дії / бездіяльність при використанні Ресурсу і Сервісів. Відвідувачі гарантують, що використання Ресурсів і Сервісів, буде здійснюватися ними таким чином, який не порушуватиме права третіх осіб. Відвідувачі гарантують, що володіють правами на використання матеріалів, що розміщуються ними на сайті. Відвідувачі зобов'язуються дотримуватися цю Угоду. При порушенні Відвідувачами Угоди Адміністрація залишає за собою право тимчасово обмежити доступ Відвідувача до Сайту і Сервісів (тимчасовий бан), а в разі грубого і / або неодноразового порушення Угоди відмовити в доступі до Сервісів і Сайту (постійний бан).

 

7. Правила розміщення та виконання Завдань

 

Користувачі можуть розміщувати на сайті Завдання.

Забороняється розміщення Завдань, метою яких є:

а) залучення користувачів на сторонні ресурси, сайти, або реєстрація користувачів на таких ресурсах, сайтах;

б) реклама своїх послуг і товарів або послуг і товарів, що належать третім особам;

в) накрутка або зміна статистики сайтів, числа передплатників в соціальних мережах;

г) замовлення автоматичної або ручної розсилки запрошень і повідомлень користувачам соціальних мереж, email-розсилок;

 

Розміщення Завдання є безкоштовною послугою. Виконавці розміщують свої Пропозиції на опубліковані Завдання.

Замовник здійснює Вибір Виконавця в строки, визначені в момент створення Завдання. З моменту Вибору Виконавця Замовник і Виконавець вважається уклали між собою Договір на надання послуг / виконання робіт.

Зміна умов Завдання Замовником можлива тільки до публікації першої Пропозиції.

Замовник зобов'язаний підтвердити факт надання послуг / виконання робіт за укладеним Договором вибором Виконавця, зняттям публікації і написанням відкликання.

Виконавцям забороняється передоручати виконання завдань третім особам, в тому числі своїм родичам і, друзям.

 

8. Сервіс публічних і приватних повідомлень

 

Користувачеві після Реєстрації надається доступ до послуги обміну повідомленнями, яка дозволяє обмінюватися кореспонденцією з Адміністрацією і іншими Користувачами. Листування, що здійснюється за допомогою даного сервісу, не є особистим. Користувач, використовуючи даний Сервіс, приймає той факт, що Адміністрація в будь-який момент має право здійснювати читання відправлених ним повідомлень.

Користувач висловлює свою згоду на отримання особистих повідомлень від Адміністрації в будь-який час і будь-якого характеру, в тому числі і рекламного. Адміністрація залишає за собою право доповнювати текст повідомлень, що відправляються Користувачами, матеріалами рекламного характеру.

Користувачам забороняється використовувати Сервіс повідомлень для:

 1. Вчинення дій що порушують законодавство України, норми міжнародного права;
 2. Завантаження, відправки, передачі або будь-якого іншого способу публікації невирішеною спеціальним чином рекламної інформації, спаму;
 3. Є незаконними, шкідливими, загрозливими, такими, що ображають моральність, наклепницькими, такими, що порушують авторські права, пропагують ненависть і / або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
 4. Містять посилання на інтернет сайти, що належать Користувачам або третім особам;
 5. Не мають відношення до коментованого Завданням.

Адміністрація має право в будь-який момент видалити публічне повідомлення, як відповідне Угоди, так і порушує Угоду. Користувач, який порушує Угоду, може отримати «бан» на постійній або тимчасовій основі.

Адміністрація залишає за собою право надати у випадках, передбачених законодавством України, доступ до особистих повідомленнями Користувача третім особам. Користувачеві може бути відмовлено, тимчасово або на постійній основі, в праві використання Сервісу особистих повідомлень при порушенні Угоди.

 9. Баланс

При реєстрації Користувач отримує можливість створити особистий рахунок на Сайті, який може бути використаний ним при створенні Завдань, а також при використанні платних послуг, що надаються Компанією. Поповнення рахунку на Сайті проводиться способами, доступними на сайті.

Способи доступні для поповнення Рахунки:

· Банківські картки Visa / MasterCard;

· Банківський переказ на розрахунковий рахунок;

· Приват24.

Адміністрація не несе відповідальності за зміну стану особового рахунку Користувача за рахунок дій третіх осіб. Переказ коштів з особистого рахунку одного Користувача на Рахунок іншого Користувача неможливий.

 

10. Відповідальність

 

Адміністрація Сервісу не приймає участі в можливих конфліктах і суперечках (в т.ч. і судових) між Замовниками і Виконавцями;

Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за якість послуг, що надаються Виконавцями;

 Адміністрація Сервісу залишає за собою безумовне право в односторонньому порядку видаляти з Сервісу будь-яку інформацію, якщо вона не відповідає даній угоді, чинному законодавству або порушує права третіх осіб;

Адміністрація Сервісу залишає за собою право на свій розсуд відмовити Користувачам у наданні послуг, якщо буде володіти доказами неправомірної діяльності щодо Сервісу або його користувачів;

Адміністрація Сервісу має право в будь-який час вносити зміни до цієї Угоди шляхом розміщення на Ресурсі нової версії в повному вигляді.

 

11. Особливі умови

 

Компанія не гарантує, що програмне забезпечення Сервісів, Сайту не містить помилок або буде функціонувати безперебійно.

Компанія не несе відповідальності за збитки чи іншу шкоду, що виник у Користувача у зв'язку з діями третіх осіб.

Компанія залишає за собою право видаляти зі своїх серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Компанії, є неприйнятними, небажаними або порушують цю Угоду.

Компанія не контролює інформацію, послуги та продукти, що знаходяться в / або пропоновані за допомогою мережі Інтернет. Внаслідок цього Користувач приймає умову, відповідно до якого всі товари, інформація і послуги, пропоновані або доступні через Сервіс або в мережі Інтернет (за винятком явно зазначених які надаються безпосередньо Компанією), надаються третіми сторонами, які ніяк не пов'язані з Компанією. Користувач приймає на себе повну відповідальність і ризики за використання Сервісів і мережі Інтернет.

Компанія не надає ніяких гарантій на будь-які товари, інформацію та послуги, що поставляються за допомогою Сервісів або через мережу Інтернет взагалі. Компанія не буде нести відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямо або побічно виникли в результаті подібних поставок. Користувач приймає умову, згідно з якою він приймає на себе відповідальність за оцінку точності, повноти і придатності всіх думок, оцінок, послуг та іншої інформації, якості і функцій товарів, що надаються за допомогою Сервісів або мережі Інтернет взагалі.

Користувачу повідомлено і він погоджується з тим, що при розміщенні матеріалів, вони можуть забезпечуватися логотипом і посиланнями на Ресурс Компанії, що обумовлено функціоналом Сервісу.

12. Послуга "Майстер під ключ"

Компанія не несе відповідальності за збитки чи іншу шкоду, що виник у Замовника у зв'язку з діями Виконавця.

Адміністрація Сервісу не приймає участі в можливих конфліктах і суперечках (в т.ч. і судових) між Замовниками і Виконавцем при використанні послуги "Майстер під ключ"

Обранний Виконавець оплачує фіксовану сумму за використання сервісу. У випадку невиконання Замовлення з вини Виконавця фіксована сумма за використання сервісу не повертається.

 

13. Набуття чинності і порядок зміни цієї Угоди

 

Угода, Додатки до Угоди та зміни до них вступають силу з моменту їх опублікування на сторінках Ресурсу. Зміни в Угоді та додатках до Угоди можуть бути внесені в будь-який час. Користувач і / або Відвідувач зобов'язується ознайомлюватися з актуальною версією Угоди перед кожним використанням Ресурсу, Сервісів і / або Послуг Компанії. Якщо Користувач і / або Відвідувач прийме рішення не погоджуватися зі зміненим Угодою, то він зобов'язаний відмовитися від використання Сервісу. Користувач, який продовжує користування Ресурсом, Сервісами і / або Послугами Компанії, погоджується з його змінами.

14. Застосовне законодавство

Усі взаємовідносини між Компанією та Відвідувачами підлягають регулюванню виключно законодавством України. При порушенні законодавства України Відвідувач несе повну адміністративну та кримінальну відповідальність.

 

Додаток №1 до Угоди про використання Ресурсу «jamaster.com.ua»

 

Правила конфіденційності

Ці Правила конфіденційності (далі - «Правила») є невід'ємною частиною Угоди про використання ресурсу «jamaster.com.ua» фізичними особами (далі - «Угода»). Терміни і поняття, що використовуються в цих Правилах аналогічні термінам і поняттям, використовуваним в основному тексті Угоди. Використовуючи ресурс, а також Сервіси і / або Послуги, що надаються Компанією, Відвідувач і / або Користувач висловлює свою згоду з даними Правилами. У разі відмови Відвідувача і / або Користувача від дотримання даних Правил, він зобов'язаний припинити використання Ресурсу.

Правила поширюються на будь-які Послуги та сервіси, пропоновані Компанією через домен Ресурсу.

Поняття про конфіденційної інформації

Під конфіденційною інформацією мається на увазі вся ідентифікуюча інформація, отримана Компанією від Відвідувача і / або Користувача під час його перебування на сайтах Компанії та / або при використанні Сервісів, що надаються Компанією. Ця інформація, в разі необхідності, може бути використана для контактів з Користувачем і / або Відвідувачем, як в онлайн режимі, так і іншими способами. Персональні дані є складовою частиною конфіденційної інформації, що надається Користувачем і / або Відвідувачем виключно на добровільній основі і з його згоди. Для доступу до ресурсу Компанії надання конфіденційної інформації є необов'язковим, але в цьому випадку деякі розділи Сервіси і Послуги можуть виявитися недоступними.

 

До складу конфіденційної інформації входить:

 

1. Персональні дані;

2. Файли cookie;

3. Журнали серверів.

 

До складу персональних даних входить:

 

1. Прізвище, ім'я, по батькові;

2. Дата народження, стать, місце проживання;

3. Адреса електронної пошти;

4. Серія і номер паспорта;

5. Адреса надання послуг;

6. Номер мобільного телефону;

7. Фотографія користувача.

 

Цілі збору конфіденційної інформації:

 

1. Реєстрація користувачів;

2. Забезпечення функціонування Сервісів, Ресурсу і надання Послуг Компанією;

3. Проведення маркетингових досліджень і збір статистики;

4. Поліпшення Сервісів і Послуг Компанії;

5. Можливість внесення змін до облікового запису Користувача в разі виникнення непередбачених ситуацій (наприклад, відновлення пароля в разі його крадіжки).

 

Використання особистої інформації:

 

Компанія зобов'язується не сприяти поширенню персональних даних користувачів і не передавати цю інформацію третім особам, за винятком таких випадків:

 

1. Користувач добровільно і явно побажав розкрити цю інформацію;

2. Персональні дані підлягають поширенню відповідно до чинного законодавства України;

3. Користувач допустив порушення Угоди;

4. З попередньої згоди Користувача, явно вираженого за допомогою Сервісів ресурсу.

 

Компанія може проводити статистичні, демографічні та маркетингові дослідження, використовуючи конфіденційну інформацію користувачів. Результати даних досліджень не є конфіденційною інформацією. У будь-якому випадку Компанія гарантує, що результати досліджень будуть використовуватися без будь-якого зв'язку з особистою інформацією, представленою Користувачем і не дозволять ідентифікувати конкретного Користувача.

Користувач висловлює свою згоду на отримання особистих повідомлень від Адміністрації на адресу електронної пошти в будь-який час і будь-якого характеру, в тому числі і рекламного.

 

Збір і зберігання конфіденційної інформації

 

Компанія здійснює збір, зберігання і використання конфіденційної інформації Користувача в суворій відповідності з даними Правилами. Збір конфіденційної інформації відбувається автоматично при відвідуванні ресурсу і використанні Сервісів і Послуг Компанії, а також при заповненні Користувачем і / або Відвідувачем пропонованих форм.

Компанія робить все можливе, щоб звести до мінімуму ризик несанкціонованого доступу до конфіденційної інформації Користувача, а також ризик її неналежного використання, однак не несе ніякої відповідальності у випадку отримання доступу до конфіденційної інформації третіми особами. У разі виникнення спірних ситуацій при використанні ресурсу, Послуг та Сервісів Компанії, а також в інших випадках, передбачених Угодою про використання Ресурсу «jamaster.com.ua» або чинним законодавством України, Користувач і / або Відвідувач зобов'язується надати Компанії персональні дані за її запитом . Компанія залишає за собою право зберігати всю конфіденційну інформацію, що стосується Користувача протягом 5 років після відмови Користувача від використання Ресурсу «jamaster.com.ua», в тому числі змінні і змінені персональні дані.


Угору